Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bất thường

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bất thường

Chiều ngày 28/10/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bất thường. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Huyện ủy Tháp Mười chủ trì.

Hội nghị đã thông qua các tờ trình của UBND huyện về danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; Phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2019 và điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020; Giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên. 

Thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ dự thảo Chương trình hành động năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá X; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ xin chủ trương giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị đa số các đại biểu thống nhất với tờ trình của UBND huyện và Chương trình hành động năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện. Đồng thời tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất cây ăn trái, xây dựng mã vùng mã vạch, xây dựng thêm ngành hàng Mít. Nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới nâng cao; Lập quy hoạch xây dựng đô thị loại 5 đối với xã Đốc Binh Kiều, Mỹ Hòa, Thanh Mỹ và 2 xã tiếp cận đô thị loại 5 là Mỹ Quý và Phú Điền. Tập trung thực hiện công tác quy hoạch đô thị loại 4 đối với thị trấn Mỹ An. Đề nghị Huyện quan tâm xây dựng mô hình mẫu đối với vườn cây ăn trái, đầu tư hạ tầng, phát triển điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đã chỉ đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn, cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hoàn thiện các văn bản trình Hội đồng nhân dân huyện cho ý kiến và lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất./.

BT: Nguyễn Thu - HÌNH: Lê Tính