Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện tiếp và làm việc với Công ty TNHH Tỷ Thạc

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo UBND huyện tiếp và làm việc với Công ty TNHH Tỷ Thạc

Ngày 29/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý cùng các ngành có liên quan tiếp và làm việc với Công ty TNHH Tỷ Thạc tháo gỡ khó khăn về việc mở rộng diện tích thuê đất của công ty.

Công ty TNHH Tỷ Thạc có nhu cầu mở rộng thêm với diện tích trên 5.000m2 của 16 hộ có đất giáp với Công ty. Các ngành huyện và UBND thị trấn Mỹ An đã tiếp xúc trực tiếp với một số hộ. Hiện có 07 hộ thống nhất giao mặt bằng, các hộ còn lại chưa thống nhất hoặc chưa tiếp xúc được.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý đề nghị các ngành và UBND thị trấn tìm phương án khả thi nhất, đồng thời tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc, vận động các hộ thống nhất giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng diện tích, xây dựng nhà xưởng, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính