Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai nhiệm vụ 9 tháng năm 2020

Chiều ngày 02/11/2020, Chủ tịch UBDN huyện Tháp Mười - Trần Thị Thị Quý cùng lãnh đạo các ngành chuyên môn có buổi làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 9 tháng năm 2020.

09 tháng đầu năm 2020 xã Đốc Binh Kiều đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Trong sản xuất nông nghiệp tập trung vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm giá thành, thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp được trên 500ha, chuyển đổi trồng cây ăn trái được trên 43ha, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái của xã lên 365ha. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Về xây dựng NTM tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xã NTM theo hướng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo xã Đốc Binh Kiều tiếp tục quan tâm xây dựng NTM nâng cao, chú trọng các tiêu chí môi trường, thu nhập, bảo hiểm y tế. Có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước sạch để phục vụ người dân. Phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn. Tập trung chuyển đổi cây trồng, xây dựng mã vùng trồng, phát huy vai trò quản lý Nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phòng chống tội phạm. Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc lồng ghép triển khai các chủ trương của địa phương, các tiêu chí NTM nâng cao để người dân biết, đồng thuận thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: LÊ TÍNH