Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2020

Ngày 03/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2020. Đến dự có đồng chí Châu Văn Dương, Trưởng Phòng Lý luận chính trị và lịch sử đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Đồng Tháp, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh, thành viên ban tổ chức và 03 giảng viên kiêm chức tham gia thao giảng.

Trong buổi thao giảng, các giảng viên thực hiện giảng dạy các chuyên đề về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thời gian giảng mỗi nội dung trong vòng 25 phút. Các bài giảng được đánh giá có phương pháp trình bày rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, cập nhật các văn bản mới...Tuy nhiên, các giảng viên cần đi sâu hơn vào những nội dung trọng tâm, lấy người học làm trung tâm, tăng cường tương tác, giúp học viên tiếp thu nhanh và khắc sâu kiến thức...

Buổi thao giảng giúp các giảng viên trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm về kỹ năng, phương pháp giảng dạy, từ đó đúc kết kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính