Xuất bản thông tin

null Tháp Mười họp thường kỳ UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười họp thường kỳ UBND triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ bản. Tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 vừa được Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Trần Thị Quý chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 vào ngày 03/11/2020.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu về lãnh đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng mã vùng trồng cho cây ăn trái, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng một số mô hình mẫu trên lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt công tác bình xét hộ nghèo,các danh hiệu văn hoá.

Tại cuộc họp, các ngành đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Các mô hình sản xuất, chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác an ninh quốc phòng, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: HOÀNG KHA