Xuất bản thông tin

null Tập huấn bảo quản, chế biến và nâng cấp nông sản thô thành nông sản cao cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn bảo quản, chế biến và nâng cấp nông sản thô thành nông sản cao cấp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Hổ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức tập huấn, hướng dẫn làm phân vi sinh với chi phí thấp, bảo quản, chế biến và nâng cấp nông sản thô thành nông sản cao cấp.          

Gần 100 người là doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, hợp tác xã, hội quán, hộ sản xuất kinh doanh, chủ thể tiềm năng tham gia phát triển sản phẩm OCOP đã được Ông Hoàng Sơn Công, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán l Việt Nam hướng dẫn cách ứng dụng đổi mới các phương pháp bảo quản, chế biến nông sản với chi phí thấp; cách tự làm phân bón vi sinh bằng các nguyên vật liệu sẳn có tại địa phương, xây dựng hệ thống phân phối, điểm giới thiệu kinh doanh sản phẩm khởi nghiệp tại các điểm dừng chân ngành du lịch.

Qua buổi tập huấn giúp các học viên biết được lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi. Qua đó, giúp nông dân tận dụng tốt các phế phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, nhằm giảm bớt chi phí cho trồng trọt và chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất cây trồng hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, nâng giá trị sản phẩm nông sản./.

Bt+Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)