Xuất bản thông tin

null Chi cục Thống kê huyện Tháp Mười triển khai nghiệp vụ điều tra chỉ tiêu thu nhập xã nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi cục Thống kê huyện Tháp Mười triển khai nghiệp vụ điều tra chỉ tiêu thu nhập xã nông thôn mới nâng cao

Trong 2 ngày 4 và 5/11/2020, Chi cục Thống kê huyện Tháp Mười tổ chức triển khai nghiệp vụ điều tra chỉ tiêu thu nhập xã nông thôn mới nâng cao cho 37 điều tra viên ở 2 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ.

Tại đây, các điều tra viên của xã được hướng dẫn cách điều tra chỉ tiêu Thu nhập xã nông thôn mới nâng cao theo 8 biểu mẫu gồm: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thu của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh cá thể do nhân khẩu thực tế thường trú ở xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ năm 2020; Thu từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của hộ trong Ấp năm 2020.

Buổi triển khai nghiệp vụ điều tra chỉ tiêu thu nhập nhằm giúp cho các điều tra viên nắm vững phương pháp điều tra chỉ tiêu thu nhập trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từ đó tiến hành điều tra đảm bảo chính xác, góp phần đánh giá đúng thực chất tiêu chí Thu nhập tại địa phương./.

Biên tập: Nguyễn Thu