Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổng kết phong trào “Cựu Chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổng kết phong trào “Cựu Chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững”

Ngày 05/11/2020, Hội Cựu Chiến binh huyện Tháp Mười được chọn làm điểm tổng kết phong trào “Cựu Chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững”. Đến dự có Ông Lê Thanh Đức – PCT Hội Cưu Chiến binh Tỉnh, Ông Nguyễn Văn Vũ Minh- Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, đại diện CCB các địa phương trong Tỉnh.

Phong trào CCB xây dựng cuộc sống ấm no bền vững được các cấp hội trong huyện triển khai hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương CCB làm giàu chính đáng, hỗ trợ tích cực hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia công tác hội tại cơ sở. Từ phong trào, có 324 căn nhà được xây mới và sửa cha, với số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ 500 trđ; giúp giảm hộ nghèo trong hội viên CCB từ 2,28% năm 2015, xuống còn 0,34% trong năm 2019, tỷ lệ hội viên khá giàu trên 61%. Cuối năm 2019 có 9 xã không còn hộ hội viên nghèo, góp phần giúp huyện Tháp Mười đạt huyện Nông thôn mới trong năm 2019.

Phát biểu trong buổi tổng kết, Lãnh đạo CCB Tỉnh và Huyện ủy Tháp Mười ghi nhận những kết quả của HCCB huyện trong việc thực hiện mô hình Cựu chiến binh xây dựng cuộc sống ấm no bền vững; vận dụng hiệu quả nhiều mô hình giảm nghèo góp phần thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, nhà ở, BHYT…Đồng thời mong muốn Hội CCB huyện tiếp tục nhân rộng mô hình; đổi mới, sáng tạo các mô hình của CCB, phát huy thế mạnh và nhân rộng các mô hình kinh tế tại địa phương; tham gia Mô hình Người nông dân chuyên nghiệp, giúp nhau xóa nghèo góp phần phát triển Hội và xây dựng NTM đạt chuẩn NTM nâng cao./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha (TTVH-TT-TT)