Xuất bản thông tin

null Chi cục BVTV và Trồng trọt Đồng Tháp triển khai đăng ký cấp mã vùng trồng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi cục BVTV và Trồng trọt Đồng Tháp triển khai đăng ký cấp mã vùng trồng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản

Sáng ngày 11/11/2020, Chi cục BVTV và Trồng trọt Đồng Tháp phối hợp Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tháp Mười tổ chức triển khai đăng ký cấp mã vùng trồng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản cho Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các hội quán, hợp tác xã và cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Tại  đây, Chi cục BVTV và Trồng trọt Đồng Tháp đã triển khai về quy trình, thủ tục, điều kiện để đăng ký cấp mã số vùng trồng. Theo quy định, diện tích vùng trồng phải đạt tối thiểu là 10ha/mã; sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc các quy trình tương đương, hạn chế chăn thả gia cầm trong vùng trồng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đăng ký xin cấp mã phải có sổ sách ghi chép đầy đủ mọi tác động lên cây trồng trong một vụ canh tác. Vùng trồng cây ăn trái chỉ được cấp mã khi không có loại dịch hại nào là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu; sử dụng một bộ thuốc BVTV đảm bảo không chứa các chất mà nước nhập khẩu cấm sử dụng, nhằm đáp ứng các điều kiện bắt buộc tuân thủ trong thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai cơ quan BVTV quốc gia trong việc xuất khẩu quả tươi từ Việt Nam sang các nước nhập khẩu. Đồng thời quản lý được những loài dịch hại là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu; kiểm soát các thuốc BVTV cấm sử dụng và dư lượng thuốc BVTV trên nông sản xuất khẩu./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính