Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020

Sáng ngày 13/11/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Đinh Minh Dũng chủ trì.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe triển khai Hướng dẫn số 01của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 06 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Công văn số 67 của Ban Tổ chức Huyện uỷ gửi hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

Theo đó, đối tượng đánh giá, xếp loại cá nhân là Cán bộ, công chức, viên chức và những người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập ở các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình tổ chức, cá nhân gồm Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở, Đảng bộ bộ phận, Chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi uỷ chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tập thể lãnh đạo phòng, ban, cơ quan cấp huyện; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân huyện, xã, thị trấn; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội và  tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Đinh Minh Dũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 phải được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thực chất những ưu, khuyết điểm, xếp loại và đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Hướng dẫn 01 của Ban tổ chức Tỉnh uỷ. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/12/2020./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến