Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020

Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020.

Đối tượng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức là các đảng viên không giữ chức vụ ngành huyện và đảng viên là công chức chuyên trách, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn; đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng, Chi hội phó các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm. Chương trình được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 1,5 ngày gồm 3 chuyên đề: Về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, các cán bộ, đảng viên được cập nhật thông tin, kiến thức mới, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới./.

Biên tập: Hoàng Kha