Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp bàn giải pháp thực hiện đạt xã Nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp bàn giải pháp thực hiện đạt xã Nông thôn mới nâng cao

BCĐ CT MTQG XD NTM – TCC Nông nghiệp và Phát triển KTTT huyện họp bàn giải pháp nâng chất các tiêu chí và thực hiện tiêu chí Môi trường.

Theo báo cáo, đến nay, Tháp Mười vẫn duy trì 9 tiêu chí của huyện NTM, riêng 2 xã NTM nâng cao là Thanh Mỹ và Mỹ Đông còn 2 tiêu chí chưa đạt là thu nhập và môi trường. Về tiêu chí thu nhập, 2 xã đang chờ kết quả điều tra thu nhập của ngành chuyên môn. Riêng tiêu chí môi trường, xã Mỹ Đông có trên 96% hộ dân sử dụng nước sạch, xã cũng đã xây dựng phương án, kêu gọi đơn vị đầu tư và vận động người dân để đạt chỉ tiêu này. Đối với xã Thanh Mỹ, chưa xây dựng được mô hình dòng sông không rác.

Theo các thành viên BCĐ để duy trì và thực hiện tốt tiêu chí môi trường, cần nhân rộng mô hình thu gom rác thải nông thôn của xã Mỹ Đông; tăng cường tuyên truyền ý thức tự giác của người dân; việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng xã NTM nâng cao ở các tổ tự quản cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ CT MTQG XD NTM yêu cầu các thành viên trong BCĐ thường xuyên quan tâm, giám sát, h trợ các địa phương, nhất là các tiêu chí như y tế, môi trường, nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế tập thể; MTTQ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; huyện sẽ phát động thi đua và ký giao ước thi đua xây dựng NTM nâng cao vào kỉ niệm ngày thành lập huyện./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)