Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tiếp và làm việc đoàn khảo sát BHXH Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tiếp và làm việc đoàn khảo sát BHXH Tỉnh

Ngày 18/11/2020, Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn tiếp và làm việc với đoàn khảo sát việc thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2020 của huyện.     

Theo báo cáo, tính đến tháng 11 năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%. Huyện còn một số khó khăn như việc nợ đọng BHYT của một số Công ty, doanh nghiệp; một số hộ dân tham gia BHYT cho con theo hộ gia đình, không tham gia theo hình thức học sinh; việc cập nhật mức lương tăng giảm ở một số đơn vị chưa kịp thời; mặc dù thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngành y tế có nhiều chuyền biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ chưa tận tình trong việc hướng dẫn khi người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh nên ảnh hưởng đến việc vận động tham gia BHYT.

Trao đổi với đoàn khảo sát, Lãnh đạo UBND huyện đề nghị BHXH Tỉnh h trợ xử lý các đơn vị nợ đọng BHYT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hành chính của huyện phải cập nhật, báo cáo, điều chỉnh việc tăng giảm hệ số lương để đóng BHXH, BHYT kịp thời; các ngành chuyên môn phối hợp với BHXH và Bưu Điện huyện tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT để đạt tiêu chí BHYT.

Bt: Thúy Ly +Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)