Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2020

Ngày 18/11/2020, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp phối hợp UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2020 cho Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của huyện; các Trường, Công chức, viên chức phụ trách thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Sở Nội vụ tỉnh tập huấn về các Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương; những nội dung trọng tâm, cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; một số vấn đề về thẩm quyền quyết định khen thưởng, tiến trình khen và thủ tục hồ sơ trình khen thưởng; hình thức, căn cứ, quy trình và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền tặng thưởng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng; nghi thức trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua…

Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)