Xuất bản thông tin

null Khóm 1, thị trấn Mỹ An đạt 9 năm liên tục Khóm đô thị văn minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Khóm 1, thị trấn Mỹ An đạt 9 năm liên tục Khóm đô thị văn minh

Chiều ngày 18/11/2020, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khóm 1, thị trấn Mỹ An nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Năm 2020, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại Khóm 1 được tiếp tục phát động rộng rãi, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và mang lại hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân từng bước được nâng lên. Điển hình là thu nhập bình quân đầu người của Khóm là 54 triệu đồng, có 1.508/1.535 (98,28%) hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và 1.441 (93%) hộ đạt 3 năm liên tục, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35 hộ, chiếm 2,28%. Công tác tác tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp luôn được chú trọng và thường xuyên ra quân thực hiện. Đặc biệt, Khóm được huyện công nhận khóm văn minh đô thị 9 năm liên tục (2011 – 2020). Bên cạnh đó, Khóm có 04 Tổ hùn vốn gồm 48 thành viên giúp nhau mua sắm vật dụng gia đình với số vốn là 35 triệu đồng/tháng. Trong năm, Khóm vận động xây mới, sữa chữa 04 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn.

Phát biểu tại ngày Hội, Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh chúc mừng những thành tích mà Khóm 1 đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Khóm 1 tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự phát triển của huyện nhà nói chung và Khóm 1 nói riêng, trong đó chú trọng việc tạo vẻ mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế thương mại và dịch vụ văn minh, lịch sự; xây dựng xã hội học tập, đoàn kết đẩy lùi các tệ nạn, trật tự an toàn xã hội thông qua các Tổ Nhân dân tự quản, phấn đấu xây dựng thị trấn Mỹ An đạt đô thị loại 3 theo lộ trình đề ra./.

Biên tập: Hoàng Kha