Xuất bản thông tin

null Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX

Chiều ngày 19/11/2020, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đơn vị huyện Tháp Mười tổ chức Hội Nghị thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX.

Qua nghiên cứu, đa số đại biểu thống nhất với dự thảo văn kiện kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chú trọng thực hiện giải pháp phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025, có chính sách hỗ trợ HTX, Tổ hợp tác xây dựng mã vùng, mã vạch, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến. Tập trung phát triển đô thị, đầu tư kết nối liên kết vùng Đồng Tháp Mười. Quan tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao, các dự án an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Có chính sách, định hướng phát triển vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với một số diện tích đất công nhỏ ở các địa phương tỉnh nghiên cứu hỗ trợ giao cho các HTX làm kho, trụ sở hoạt động phát triển kinh tế tập thể, nghiên cứu chuyên sâu về điện năng lượng mặt trời để ứng dụng hiệu quả, phù hợp.  

Ở Lĩnh vực môi trường cần quan tâm giải pháp xử lý rác thải nông nghiệp. Lĩnh vực giáo dục cần có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, quan tâm công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và đưa học sinh đi du học. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ bị xuống cấp, xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng, trật tự đô thị. Cần điều chỉnh một số quy định, chế độ chính sách về các Hội đặc thù cho phù hợp với thực tế ở địa phương./.

BT: Nguyễn Thu + Hình:  Lê Tính