Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện đánh giá kết quả khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện đánh giá kết quả khảo sát, giám sát 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 20/11/2020, Thường trực HĐND huyện đã có buổi làm việc với UBND huyện về kết quả giám sát 6 tháng cuối năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND huyện và cấp xã tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ năm 2020 đạt các chỉ tiêu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp được tập trung thực hiện theo hướng giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.Vai trò của một số Hợp tác xã được phát huy, duy trì được các ngành hàng chủ yếu trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng chất. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu theo từng lĩnh vực, an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả. Việc thực thi pháp luật và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như thu ngân sách chưa đạt kế hoạch, hợp đồng tiêu thụ nông sản thiếu bền vững. Công tác thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp, rác sinh hoạt một số nơi chưa đảm bảo. Tiến độ một số công trình xây dựng còn chậm. Một số vụ án tồn đọng lâu năm. Tại buổi làm việc, các ngành chuyên môn đã giải trình về những tồn tại trong lĩnh vực mình phụ trách.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Minh Dũng Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung xây dựng mã vùng, mã vạch, bổ sung thêm ngành hàng Mít, tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương giãn vụ. UBND huyện làm việc với công ty thu gom rác thải thống nhất kế hoạch đầu tư thêm thùng chưa rác, thu gom đảm bảo môi trường. Tăng cường quản lý, sắp xếp, chỉnh trang Chợ Tháp Mười chuẩn bị Tết Nguyên đán 2021. Các ngành chuyên môn hỗ trợ các xã quyết toán nguồn vốn đầu tư năm 2020 đúng quy định. Xem xét miễn giảm đóng góp xây dựng các tuyến đường cho các hộ khó khăn. Tăng cường công tác thu Ngân sách, phân bổ vốn đầu tư hạ tầng các cụm tuyến dân cư, xây dựng đô thị loại 5./.

BT: NGUYỄN THU- Hình: LÊ TÍNH