Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổ chức Hội thảo mô hình kết nồi cung cấp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổ chức Hội thảo mô hình kết nồi cung cấp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Hỗ trợ PNPTKT, Hội LHPN Việt Nam và UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội thảo tham vấn mô hình kết nối cung cấp, tiêu thụ sản phẩm an toàn cho phụ nữ.

Tháp Mười có 38 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tử nguyên liệu của địa phương, trong đó có 28 sản phẩm có giấy phép kinh doanh; có 1 CLB phụ nữ khởi nghiệp và cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm khởi nghiệp, ngoài bán trực tiếp, các chị cũng bán qua hình thức bán online. Ngoài ra, Huyện cũng thực hiện các chính sách hổ trợ khởi nghiệp theo quy định.

Các đại biểu trung thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các cơ chế, chính sách và đề xuất phương hướng, giải pháp phù hợp trong lĩnh vực kết nối, tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ;  trao đổi xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm, hoạt động kết nối cung cầu hiện nay.

Trên cơ sở tham vấn của các ngành, đoàn thể, Hội LHPN sẽ hướng dẫn, hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế, sản xuất các sản phẩm chú trọng sản xuất các sản phẩm đảm bảo an toàn có chất lượng, nguồn gốc đáo ứng nhu cầu sản phẩm an toàn của thị trường hiện nay./.

Bt + Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)