Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Thường trực Huyện ủy đối thoại đối thoại trực tuyến với nông dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Thường trực Huyện ủy đối thoại đối thoại trực tuyến với nông dân

Ngày 26/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức cho Thường trực Huyện ủy và các ngành chuyên môn đối thoại trực tuyến với nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Trong buổi đối thoại, có trên 50 ý kiến của nông dân ở các xã, thị trấn đã được Thường trực Huyện ủy và các ngành chuyên môn giải đáp, xoay quanh các nội dung như: tiêu chí của người nông dân chuyên nghiệp; quy hoạch cây trồng, vật nuôi của huyện; các chính sách hổ trợ trong nông nghiệp như tích tụ ruộng đất, tái đàn trong chăn nuôi, h trợ nguồn nhân lực cho HTX; kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và cây trồng, nhất là cây mít; các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản....

Ngoài ra, để nông dân tăng thu nhập trên diện tích đất của mình, Lãnh đạo Huyện cho rằng, nông dân cần liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng bền vững, trước mắt, cần thực hiện giản vụ theo chủ trương của huyện./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)