Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn – Hội các Trường THPT trong huyện, năm học 2020 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tổ chức thành công Đại hội Đoàn – Hội các Trường THPT trong huyện, năm học 2020 – 2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn - Hội các trường THPT trong huyện, năm học 2020 – 2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tháp Mười. Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Đoàn – Hội các Trường THPT và củng cố nhân sự của Ban Chấp hành Đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam trường phải đảm bảo chất lượng có khả năng hoàn thành tốt chương trình năm học 2020 – 2021. Tiến hành Đại hội Chi đoàn, củng cố các Chi hội, thành lập 100% Chi hội lớp 10.

Trong tháng 10/2020 các Trường THPT trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn - Hội các trường THPT trong huyện, năm học 2020 – 2021. Hầu hết các Trường THPT đảm bảo văn kiện chất lượng, nhân sự đảm bảo yêu cầu, chất lượng bầu đại biểu có năng lực, uy tín, có sự kế thừa theo đúng tiêu chuẩn của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam quy định và phù hợp với điều kiện của mỗi trường đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ năm học.

Đây là nhiệm vụ quan trọng vào dịp đầu năm học của Đoàn - Hội các trường THPT để bắt đầu cho các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kiều Linh- HĐ Tháp Mười