Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền giáo dục Pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền giáo dục Pháp luật

Ngày 02/12/2020 Công an xã Mỹ Đông phối hợp với Đội Quản lý hành chính, Đội Hình sự, Đội cảnh sát giao thông, đội xây dựng phong trào Công an huyện Tháp Mười tổ chức tuyên truyền về luật như: Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật cư trú sửa đổi; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 02 điểm Nhà văn hóa ấp 3 và Thuận Tâm Hội quán có 75 người tham dự.

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến thảo luận, thông qua một số Dự án Luật liên quan đến công tác Công an, trong đó có 04 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì tham mưu soạn thảo là: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được thông qua. Trong đó có các nội dung chủ yếu như: Sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật; mục đích xây dựng Luật; Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật; Cơ sở ban hành Luật; Về những nội dung cụ thể quy định trong Luật.

Qua buổi tuyên truyền đa số người dân đồng tình, tiếp thu. Với hình thức đặt câu hỏi trả lời có thưởng tạo không khí sôi nổi cho buổi tuyên truyền đa số Người dân đã trả lời đúng câu hỏi yêu cầu, đạt hiệu quả cao.

Với sự đổi mới hình thức tuyên truyền Luật đã thu hút sự tham gia đông đảo của Người dân và vận động người dân cùng tham gia thực hiện, ý thức tự tìm hiểu pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên./.

Ngọc Nhu