Xuất bản thông tin

null Bình xét Hộ nghèo cuối năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Bình xét Hộ nghèo cuối năm 2020

Sáng ngày 03/12/2020 Ban Nhân dân ấp 1 phối hợp với Ban giảm nghèo xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020. Cấp Huyện có ông Võ Văn Bé Tư Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tháp Mười đến dự, cùng có mặt của 08 Hộ gia đình nghèo và cận nghèo của Ấp 1 xã Mỹ Đông.

Đại diện Ban nhân ấp đã thông qua Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Trong đó:

- Hộ nghèoKhu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Hộ cận nghèo ở Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 ch số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Hộ có mức sống trung bình Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Qua khảo sát, bình xét tất cả các hộ đều đồng thuận với kết quả đưa ra thoát cận nghèo 04 hộ, xét thêm mới cận nghèo 02 hộ. Công tác rà soát, bình xét chính xác, dân chủ, công khai để xác định hộ nghèo, cận nghèo được người dân rất tin tưởng. Từ đó việc đánh giá đúng mức, phân loại hộ nghèo, cận nghèo đúng đối tượng, được sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước kịp thời để phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập vươn lên thoát nghèo./.

Ngọc Nhu