Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Mỹ Hòa thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ xã Mỹ Hòa thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, sau Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mỹ Hòa đã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ triển kinh tế- xã hội, xây dựng xã NTM nâng cao để phấn đấu thực hiện, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Mỹ Hòa đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm là Tập trung phát triển kinh tế theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao. Kiện toàn hợp tác xã đa dịch vụ và 01 Hội quán vườn cây ăn trái; Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh phát triển giáo dục gắn với công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả chương trình đưa ra động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trực thuộc. Tăng cường công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ nhân dân tự quản.

Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, Đảng uỷ xã đã triển khai, quán triệt Nghị quyết cho các Chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội trong xã nắm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy phụ trách các tiêu chí trên từng lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng chí Phan Trung Quốc Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa cho biết:

“Đảng ủy đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, bám vào 4 nhiệm vụ trọng tâm 9 chỉ tiêu chủ yếu. Đảng ủy đã phân công cho từng ngành có liên quan để xây dựng 09 kế hoạch thực hiện về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng và chất lượng Đảng viên; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 -2025, kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao … ngoài kế hoạch đó thì cũng có những kế hoạch khác như kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về nâng cao Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Đảng ủy đã triển khai đến từng chi bộ và triển khai cho Đảng viên hướng tới sẽ sẽ tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã và của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025, sau đó tổ chức đoàn kiểm tra lại việc tổ chức thực hiện kế hoạch như thế nào”

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hòa xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã, do vậy xã luôn chú trọng thực hiện các giải pháp sản xuất nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm giá thành gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó xã cũng tận dụng lợi thế về cửa ngõ Khu di tích lịch sử Gò Tháp để phát triển các dịch vụ và du lịch sinh thái cộng đồng tại khu du lịch Đồng sen Tháp Mươi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí, Phan Trung Quốc Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hòa cho biết:

“Giải pháp về phát triển kinh tế chuyển đổi nhận thức, tư duy sản xuất nông nghiệp nhỏ lẽ sang xây dựng sản xuất tập trung gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Phát huy thế mạnh của ngành hàng tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng dẫn Nhân dân phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp liên kết tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, phấn đấu tất cả các trạm bơm điện phải thực hiện hệ thống thủy lợi nội đồng nâng cấp thuê bao đảm bảo cho sản xuất. Về phát triển thương mại dịch vụ du lịch gắn với cộng đồng sinh thái và tâm linh Lễ hội Gò Tháp, phát triển khu du lịch Đồng Sen, tạo điều kiện để thu nhập người dân đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao”

Đối với Chi bộ Ấp, sau khi tiếp thu Nghị quyết của  Đảng bộ xã đã nghiêm túc triển khai cho đảng viên nắm, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ xã phù hợp với  tình hình thực tế của ấp mình để trung trung thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. ông Lê Quốc Thống, Bí thư Chi bộ- Trưởng ấp 1 xã Mỹ Hòa cho biết:

“Sau Đại hội chi ủy chi bộ đã cụ thể hóa Nghị quyết của đại hội triển khai cho tất cả Đảng viên nắm, cụ thể hóa theo tình tình tình hình thực tế tại địa phương. Ấp 1 có chợ và khu dân cư, cửa ngõ vào GòTháp thì mình thực hiện theo chương trình hành động theo kế hoạch phát triển kinh tế, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, vận động nhân dân thành lập tổ hợp tác sản xuất lúa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chợ thì đẩy mạnh vấn đề về giao thương hàng hóa, sắp xếp chính trang trở ở để cho đời sống nhân dân được nâng lên”

Đối với đảng viên cũng nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triền khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã. Từ đó nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực vận động gia đình và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao. Đảng viên Phan Quốc An Ấp 1 Xã Mỹ Hòa cho biết:

“Là một đảng viên, trước tiên thực hiện tốt các Nghị quyết của chi bộ, Đảng ủy đề ra, đi đầu trong công việc, chẳng hạn như về môi trường trước đây nhân dân không biết thường xuyên vứt rác bừa bãi xuống sông đến nay thì mình thực hiện tiêu chí về nông thôn mới bên Đoàn thanh niên có thực hiện mô hình đào hố rác thải, bản thân vận động nhân dân trong xóm mỗi nhà đào một hố xử lý rác, không nên vứt xác xuống sông bừa bãi gây ô nhiễm môi trường về nguồn nước. Thứ hai là về nhà tiêu, trước nhân dân còn bắc cầu ao cá, nay Nhà nước cũng hỗ trợ cho nhân dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, xây cầu tiêu không còn ô nhiễm. Trong phát triển kinh tế, vận động nhân dân xuống giống theo thời vụ, thường xuyên thăm đồng chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật giảm giá thành, liên kết hợp tác xã để nâng cao thu nhập. Về vườn cây ăn trái thì hiện nay xã đang thành lập Hội làm vườn, bản thân vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm”

Với những giải pháp cụ thể và sự quyết tâm cao của Đảng ủy xã, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã Mỹ Hòa phấn đấu đưa kinh tế -xã hội của xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Mỹ Hòa trở thành xã NTM nâng cao theo Nghị quyết đề ra./.

BT: NGUYỄN THU