Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Mở lớp đào tạo "Khởi sự kinh doanh" và "Quản trị kinh doanh”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Mở lớp đào tạo "Khởi sự kinh doanh" và "Quản trị kinh doanh”

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười tổ chức 02 khóa đào tạo “Khởi sự Doanh nghiệp” và “Quản trị kinh doanh” cho doanh nghiệp trong huyện.

Trên 70 học viên là Chủ, nhân viên các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong huyện, những người đang muốn khởi sự doanh nghiệp được TS. Nguyễn Phúc Quý Thanh, Giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM  trang bị các kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược phân phối loại sản phẩm, quản lý tài chính; nghiên cứu thị trường, marketing, truyền thông thương hiệu, các kênh bán hàng trong bối cảnh công nghiệp 4.0; kỹ năng cho người khởi nghiệp, xác định ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch và vận hành dự án khởi nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, phân tích thị trường...nhất là việc kinh doanh trong bối cảnh Covid-19.

Lớp học trang bị kiến thức cho các Chủ doanh nghiệp, những người có ý chí khởi nghiệp gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khơi gợi ý chí quyết tâm khởi nghiệp, làm chủ bản thân, làm giàu chính đáng góp phần phát triển kinh tế của bản thân và huyện nhà./.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)