Xuất bản thông tin

null Năm 2020: Tháp Mười có thêm 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2020: Tháp Mười có thêm 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 1850/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2020 phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Theo Quyết định, Tháp Mười có 5 sản phẩm đạt 3 sao.

Các sản phẩm của huyện Tháp Mười bao gồm: Khô cá sặc rằn của Cơ sở Dân Mập và Cơ sở Hùng Hồng; Hạt sen tươi, Hạt sen sấy, Củ sen cắt lát của Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Ðại Việt. Các sản phẩm sẽ được UBND tỉnh trao giấy chứng nhận vào tối ngày 10/12, Hội chợ triển lãm “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 03 năm. Sau khi được chứng nhận, các cơ sở được sử dụng, in, dán nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đúng quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tháp Mười đã có 11 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao./.

Biên tập: Hoàng Kha