Xuất bản thông tin

null Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với huyện Tháp Mười

Sáng ngày 08/12/2020, Huyện ủy Tháp Mười tiếp và làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về khảo sát công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020.

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp sát với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, chế độ chính sách theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan Thanh tra Nhà nước triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2020. Từ đầu năm đến nay chưa có trường hợp tham nhũng bị phát hiện.

Đối với lĩnh vực cải cách tư pháp huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác cải cách tư pháp và hoạt động Tư pháp. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp, củng cố kiện toàn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan Tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận một số khó khăn trong công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng của huyện, đồng thời đề nghị các cơ quan Tư pháp phải tham mưu tốt cho Huyện ủy lãnh đạo về công tác Nội chính, xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác truy tố, điều tra, xét xử, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn huyện./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến