Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp đánh giá các tiêu chí của 2 xã Nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp đánh giá các tiêu chí của 2 xã Nông thôn mới nâng cao

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới – Tái cơ cấu Nông nghiệp và Phát triển Kinh tế tập thể huyện họp đánh giá các tiêu chí của 3 xã NTM nâng cao Thanh Mỹ và Mỹ Đông.

Theo báo cáo, đến nay, Thanh Mỹ và Mỹ Đông đều đạt 19 tiêu chí xã NTM nâng cao và đã khép hồ sơ minh chứng từng tiêu chí. Trong buổi họp, thành viên BCĐ đề nghị ngành chuyên môn phối hợp với 2 xã hoàn thành số liệu thu nhập bình quân đầu người của từng xã để Mặt trận Tổ quốc hoàn chỉnh việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM hoàn chỉnh các tiêu chí và hồ sơ chậm nhất đến ngày 15/12 để Ban Chỉ đạo huyện đánh giá, bỏ phiếu và trình Tỉnh xét công nhận 2 xã Thanh Mỹ, Mỹ Đông đạt xã NTM nâng cao./.

Bt+ Hình: Thúy Ly ( TTVT-TT-TT)