Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười dự họp Tổ Đại biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Khoá 9

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười dự họp Tổ Đại biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16 HĐND huyện Khoá 9

Sáng ngày 10/12/2020, Tổ Đại Biểu cụm số 1, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Phú Điền và Thanh Mỹ thảo luận văn kiện kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự.

Qua nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực Giáo dục, Nông nghiệp; Xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, Đại biểu kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện cần quan tâm các giải pháp xây dựng mã vùng, mã vạch, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thành lập liên hiệp HTX. Tăng cường giải pháp nâng chất các tiêu chí NTM, đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến đường nông thôn cho nhân dân đi lại thuận tiện và đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao tiến tới kiểu mẫu. Đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, vận động đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau khi thảo luận tại tổ nếu các đại biểu Hội Đồng nhân dân huyện còn ý kiến sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường trong kỳ họp HĐND huyện lần thứ 16 sắp tới./.

BT: Nguyễn Thu + HÌNH: Lê Tính