Xuất bản thông tin

null Tổ Đại biểu cụm số 3 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ Đại biểu cụm số 3 Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16

Sáng ngày 11/12/2020, Tổ Đại biểu cụm số 3 Hội Đồng nhân dân huyện Tháp Mười gồm các xã Mỹ Hòa, Trường Xuân, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi tổ chức thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 16, khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lê Văn Ngọt, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Qua nghiên cứu văn kiện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị về các giải pháp thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình Hội quán, HTX, thực hiện chủ trương giản vụ. Về xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh cần quan tâm đầu tư xây dựng cầu, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Nâng chất tiêu chí Môi trường, thu nhập. Tăng cường các giải pháp phòng chống tín dụng đen, kiềm chế tai nạn giao thông./.

BT: Nguyễn Thu – Hình: Lê Tính