Xuất bản thông tin

null Ra quân thực hiện cảnh quan môi trường trên địa bàn thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân thực hiện cảnh quan môi trường trên địa bàn thị trấn Mỹ An

Từ ngày 13 đến 16/12/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Mỹ An phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn và Chi đoàn Khối Nông nghiệp & Tài nguyên môi trường tổ chức ra quân thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” và “Vườn hoa di động”, trồng hoa trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Mỹ An.

Theo đó, Thị trấn Đoàn phối hợp Chi đoàn Khối Nông nghiệp & Tài nguyên môi trường thực hiện mô hình biến bãi rác thành vườn hoa ở khu vực thường xuyên phát sinh rác thải sinh hoạt đồng thời thiết kế và bố trí vườn hoa di động ở một số điểm nội ô thị trấn Mỹ An. Các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn ra quân trồng 850 cây hoàng yến trên một số tuyến đường thuộc Khóm 2 và Khóm 3.

Ngoài ra, Đoàn còn tuyên truyền cho các hộ dân để rác đúng nơi quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu gom rác thải hàng ngày và chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa xây dựng thị trấn văn minh đô thị và thực hiện tốt các nội dung về tiêu chí đô thị văn minh như: Hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị, và đặc biệt là vệ sinh môi trường./.

Biên tập: Hoàng Kha