Xuất bản thông tin

null Tháp Mười trao Quyết định cán bộ Phòng Tư Pháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười trao Quyết định cán bộ Phòng Tư Pháp

Sáng ngày 14/12/2020, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Trần Thị Quý trao Quyết định Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tài, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Tại buổi trao Quyết định, Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ và mong muốn sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Phạm Minh Tài tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng Tư Pháp, làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản trên các lĩnh vực, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân đúng quy định, đoàn kết cùng tập thể Phòng Tư Pháp huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cán bộ công chức Phòng Tư Pháp huyện phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu tốt cho Trưởng Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ông Phạm Minh Tài đã cảm ơn Lãnh đạo huyện đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BT: Nguyễn Thu- Lê Tính