Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Lãnh đạo huyện tiếp nhà đầu tư vào khu đô thị Bắc Thị trấn Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Lãnh đạo huyện tiếp nhà đầu tư vào khu đô thị Bắc Thị trấn Mỹ An

Ngày 15/12/2020, Lãnh đạo huyện Tháp Mười tiếp Công ty Cổ phần Bất động sản Nhật Phát đến tìm hiểu đầu tư vào khu đô thị Bắc Thị trấn Mỹ An.

Được biết, Công ty Cổ phần Bất động sản  Nhật Phát đã có thời gian tìm hiểu về Dự án Khu đô thị Bắc Thị Trấn Mỹ An và đã xây dựng phương án đầu tư giai đoạn 2 của Dự án là 9,9ha gồm đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng với hình thức cho thuê đất có thời hạn.

Trao đổi với Ban Giám đốc Công ty, Lãnh đạo huyện Tháp Mười đề nghị Doanh nghiệp cần ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để lập Dự án giai đoạn 2 chi tiết trên cơ sở đảm bảo các yếu tố không gian, quy hoạch tổng thể chung của cả Dự án, môi trường, kiến trúc.... huyện sẽ luôn đồng hàng cùng Doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục, h trợ đơn vị đền bù, giải phóng mặt bằng nếu đơn vị đầu tư vào khu đô thị Bắc thị trấn Mỹ An.

Bt+ Hình: Thúy Ly ( TTVH-TT-TT)