Xuất bản thông tin

null UBND huyện Tháp Mười tiếp và làm việc với đoàn giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND huyện Tháp Mười tiếp và làm việc với đoàn giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của tỉnh

Chiều ngày 15/12/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Lê Văn Ngọt tiếp và làm việc với đoàn giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, huyện Tháp Mười đã thực hiện chuyển đổi và vận động thành lập mới các Hợp tác xã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật. Toàn huyện hiện có 21 Hợp tác xã đang hoạt động với 2.697 thành viên. Trong đó có 19 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 02 Hợp tác xã dịch vụ vận tải. Các Hợp tác xã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Một số Hợp tác xã tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn GAP và hữu cơ gắn với mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế hộ và xây dựng nông thôn mới. Doanh thu bình quân năm 2020 của HTX là 1 tỷ 600 triệu đồng/năm; lợi nhuận đối với Hợp tác xã năm 2020 là 200 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên Hợp tác xã là 45 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như phần lớn các HTX hoạt động với quy mô nhỏ, ít vốn, không có tài sản thế chấp vay ngân hàng, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, nội dung hoạt động chưa thiết thực nên khó huy động vốn từ thành viên. Quy mô tăng trưởng của các HTX ở các ngành, lĩnh vực còn chậm. Huyện kiến nghị tỉnh có chính sách cho HTX vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho HTX.

Tại buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Tháp Mười, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm hướng dẫn các HTX hoạt động theo đúng Luật, đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nhằm nâng cao thu nhập cho xã viên và nông dân./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha