Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019

Ngày 18/12/2020, Ban An toàn giao thông huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ban ATGT huyện đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong năm, toàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 07 người bị thương (tăng 02 vụ, tăng 03 người chết, tăng 05 người bị thương). Tuyên truyền pháp luật về ATGT được 461 cuộc với gần 14.000 lượt người dự. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát được 815 ca, tạm giữ 156 phương tiện. Trong năm 2021, Ban ATGT huyện tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành đến các cơ quan thành viên, phấn đấu giảm 5 – 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; tiếp tục công tác phối hợp giữa các đơn vị, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông…

Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý đề nghị trong thời gian tới, thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức CT – XH và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; tổ chức thực hiện nghiêm và xử lý vi phạm theo quy định.

Dịp này, 06 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 được biểu dương, khen thưởng./.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến