Xuất bản thông tin

null Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười tổng kết công tác Hội năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười tổng kết công tác Hội năm 2020

Sáng ngày 18/12/2020, Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là công tác phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên Cựu chiến binh,  Hội đã nhận ủy thác từ Ngân hàng trên 76 tỷ đồng cho 2.900 lượt hội viên vay vốn chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình, cất mới và sửa chữa 45 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, bắc mới 7 cây cầu từ thiện, vận động hội viên làm hàng rào, cổng ngõ, xử lý rác thải, phát hoang được trên 85km.

Năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đoàn kết, quyết tâm xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cuất sắc trong hoạt động Hội Cựu chiến binh năm 2020 và phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu được biểu dương khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu + Hình : Lê Tính