Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Phát động tổng vệ sinh môi trường

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Phát động tổng vệ sinh môi trường

Nhằm tạo môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (05/01/1981 – 05/01/2021), UBND huyện Tháp Mười phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Các hoạt động chủ yếu của đợt phát động là tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, bệnh viện, trạm y tế, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, làm cỏ, trồng hoa bên trong và cả bên ngoài khuôn viên đơn vị mình. Huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, quần chúng nhân dân tham gia làm tổng vệ sinh các trục lộ giao thông, thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, rác thải nông nghiệp. Phát động nhân dân trồng và chăm sóc cây xanh, hoa trên các trục giao thông, đường làng, ngõ xóm, không vứt rác xuống sông, kênh mương... gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, tập trung cho tuyến đường chính là đường Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 845, 846. Ngoài ra còn kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải, việc xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan đầu mối, chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường theo kế hoạch. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện định kỳ hàng tuần, đột xuất khi có yêu cầu./.

Biên tập: Hoàng Kha