Xuất bản thông tin

null Hưng Thạnh ra quân thực hiện tuyến đường sáng - xanh – sạch – đẹp và công trình thắp sáng đường quê

Chi tiết bài viết Tin tức

Hưng Thạnh ra quân thực hiện tuyến đường sáng - xanh – sạch – đẹp và công trình thắp sáng đường quê

Thực hiện phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện của UBND huyện Tháp Mười, những ngày gần đây tại xã Hưng Thạnh, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương cũng ra quân hưởng ứng.

Tại Ấp 4, xã Hưng Thạnh, các tổ chức chính trị – xã hội cùng người dân ra quân phát quang, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Đoàn tuyên truyền người dân trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường, đồng thời thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, rác thải nông nghiệp đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương... tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đợt này các tổ chức chính trị – xã hội cùng người dân cùng thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 4km, tổng kinh phí thực hiện là 160 triệu đồng do địa phương và nhân dân đối ứng. Đây cũng là công trình Tết Quân Dân năm 2021 của xã Hưng Thạnh./.

Biên tập: Hoàng Kha