Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lễ công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lễ công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình năm 2020

Ngày 22/12/2020, tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười tổ chức lễ công nhận cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình năm 2020.

Từ năm 2011 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, các mô hình vệ sinh tổng thể có sự tham gia của cộng đồng đã và đang được huyện tập trung đẩy mạnh, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân khu vực nông thôn về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình. Nếu như năm 2011, toàn huyện chỉ có trên 54% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, thì đến nay toàn huyện đã có trên 87% hộ gia đình đạt tiêu chí này. Sau thời gian kiểm tra, thẩm định, cộng đồng khóm 2, khóm 4 (thị trấn Mỹ An); ấp 1, ấp 2 (xã Mỹ Đông); ấp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2 (xã Mỹ Quí) đã được thẩm định hoàn thành, với tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt từ 84% trở lên.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được biểu dương, khen thưởng.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính