Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tổ chức Lễ an vị cho tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tổ chức Lễ an vị cho tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

Ngày 22/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ an vị cho tượng Thiên hộ Võ Duy Dương.

Tượng Thiên hộ Võ Duy Dương được đặt tại đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương ở Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Tượng có kích thước: 3,80m x 1,80m x 1,20m với kinh phí trên 4 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách của Tỉnh. Sau khi an vị, tượng Thiên hộ Võ Duy Dương sẽ được tổ chức khánh thành vào Lễ giỗ lần thứ 154 của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều vào ngày 27/12/2020, nhằm ngày 14/11 âm lịch.

Ngoài tượng Thiên hộ Võ Duy Dương còn có bệ tượng, móng tượng và một số công trình hạ tầng, kiến trúc cảnh quan xung quanh tượng, các công trình này đang được đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành để kịp thời khánh thành Tượng. Lễ gi Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều sẽ được tổ chức vào các ngày 26 đến 29/12, nhằm ngày 13 – 16/11 âm lịch./.

Bt+ Hình: Thúy Ly ( TTVH-TT-TT)