Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện họp chuẩn bị Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 21/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười họp liên tịch giữa Hội đồng nhân dân huyện với các ngành liên quan chuẩn bị Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân huyện, khoá 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp các đại biểu thảo luận và thống nhất về thời gian, phương thức,nội dung của Hội nghị gồm 8 báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan tư pháp huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đinh Minh Dũng yêu cầu UBND huyện và các ngành liên quan nhanh chóng hoàn thiện báo cáo, nội dung báo cáo cần ngắn gọn, súc tích, rút ra được bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Dự kiến Hội nghị Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức vào ngày 07/01/2021./.

BT: NGUYỄN THU