Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo, phổ biến pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo, phổ biến pháp luật

Ngày 25/12/2020, UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, khiếu nại tố cáo và phổ biến pháp luật.

Về công tác Cải cách thủ tục hành chính, Tháp Mười tiếp tục thực hiện các mô hình có hiệu quả như tiếp nhận và trả hồ sơ tại nhà qua dịch vụ bưu chính, nhận và trả kết quả tại nhà; đã chuyển giao 13 lĩnh vực dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 qua Bưu điện huyện, có 2 xã Trường Xuân và Mỹ Đông đã chuyển giao tiếp nhận thủ tục hành chính sang bưu điện. Trong năm, Thị trấn Mỹ An thực hiện mô hình “3 trong 1” đối với thủ tục hành chính xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật đã nhận được sự đồng tình của người dân và một số xã đang thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn cấp xã đạt trên 99%; cấp huyện trên 98%; tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ của CBCCVC đạt trên 98%.

Về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giả cơ sở, huyện có 77 tổ hoà giải đã trợ giúp pháp lý hơn 78 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 91% góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, vượt cấp.

Phát biểu trong hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý yêu cầu các ngành, xã thị trấn, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền; xây dựng nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở./.

Bt+ Hình: Thúy Ly ( TTVH-TT-TT)