Xuất bản thông tin

null Xã Hưng Thạnh tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Hưng Thạnh tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 25/12/2020, HĐND xã Hưng Thạnh, khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong năm 2020 và đề ra kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

Trong năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội  của xã mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh phải thực hiện giãn cách, cách ly theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, Hội đồng nhân dân xã và sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, MTTQ và các đoàn thể; Cán bộ, Công chức và Trưởng các ấp nên tình hình kinh tế- xã hội trong năm có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật trên các mặt như:

Về kinh tế: Sản xuất Nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích xuống giống (về cây lúa): Tổng diện tích xuống giống 14.323ha/12.652ha, đạt 113,20% so với kế hoạch năm, năng suất bình quân 6,4 tấn/ha, tăng 0,4 tấn/ha so với cùng kỳ năm trước…, góp phần tích cực cho sản xuất bền vững. Công tác thu ngân sách thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo thường xuyên nên không có dịch bệnh xảy ra.

Về văn hóa- xã hội: Có nhiều chuyển biến tích cực, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, phong phú góp phần ổn định và cải thiện đời sống của người dân. Công tác cải cách hành chính ngày càng nâng cao chất lượng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt công tác quốc phòng- An ninh. An ninh chính trị được đảm bảo. Tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã tập trung thảo luận và thông qua các Nghị quyết, tờ trình của chủ tịch UBND xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước xã Hưng Thạnh năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung ngân sách Nhà nước xã Hưng Thạnh năm 2021. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế như sau: Tình hình sản xuất lúa gặp thời tiết bất lợi, mưa nhiều, nắng nóng xen kẻ nên làm giảm năng suất đáng kể so với cùng kỳ; Giá cả thị trường luôn biến động và không ổn định, thủy sản gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân cũng như ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn; Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất còn hạn chế, nguyên nhân là do thu nhập của hộ nghèo chủ yếu làm thuê nên thu nhập không ổn định…

Các Đại biểu HĐND xã đã chất vấn và nghe trả lời chất vấn của các ban, ngành đoàn thể xã về những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực Kinh tế; văn hóa- xã hội và quốc phòng- an ninh./. 

Cộng tác viên Nguyễn Văn Mười Hai