Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổng kết sản xuất nông nghiệp – xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổng kết sản xuất nông nghiệp – xây dựng Nông thôn mới năm 2020

Chiều ngày 25/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp – xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện- Đinh Minh Dũng đến dự. Bà Trần Thị Quý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì.

Năm 2020, sản xuất nông nghiệp huyện được tổ chức, sắp xếp lại, hạ tầng nông nghiệp được đầu tư nâng cấp, cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao, giá trị sản xuất trên một diện tích đất trồng trọt tăng lên. Trong đó, nổi bật là các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả. Sản lượng lúa cả năm đạt trên 732.000 tấn, tăng 105.000 tấn so với năm 2019; sản lượng thủy sản trên 20.900 tấn, tăng trên 4.800 tấn so cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng cây ăn trái của huyện hiện nay là 2.775ha, tăng 312 ha so với cùng kỳ. Đối với các loại cây trồng như Ổi, Mít, Chanh đang cho thu hoạch nông dân thu lợi nhuận từ 35 đến 90 triệu đồng/ha . Về xây dựng Nông thôn mới đến nay huyện có 12/12 xã duy trì xã Nông thôn mới , trong đó có 2 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Đinh Minh Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trần Thị Quý chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các địa phương tập trung thực hiện chủ trương cơ cấu mùa vụ, xây dựng mã vùng, , củng cố hoạt động các Hợp tác xã. Tập trung duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí Môi trường, thu nhập, Bảo hiểm y tế, xây dựng các mô hình kiểu mẫu trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính