Xuất bản thông tin

null Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đông nhìn lại quá trình hoạt động năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đông nhìn lại quá trình hoạt động năm 2020

Ngày 28/12/2020 Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, qua đó cùng ôn lại kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười cùng sự tham dự của 25 Hội viên Hội Cựu chiến binh xã.

Tại Hội nghị Hội Cựu chiến binh xã được xem tư liệu Quân đội Nhân dân Việt Nam quá trình hình thành và phát triển nhằm ôn lại kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), hồi ức các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đến nay gói gọn trong đoạn phim tư liệu, càng khơi gợi thêm tinh thần yêu nước, yêu quê hương của các Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đông.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác Hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Hiện nay tổng số Hội viên trên toàn xã là 102 Hội viên trong đó có 22 đảng viên, trong năm Hội đã vận động Hội viên đóng góp quỹ hội với tổng số tiền trên 283 triệu đồng, cho vay làm vốn sản xuất được 35 lượt hội viên, bình quân 8 triệu đồng/ 1 lượt Hội viên, vận động quỹ tương trợ để thăm nhau lúc đau bệnh, tang lễ được trên 12 triệu đồng, xét tặng 02 căn nhà tình đồng đội cho chi Hội viên ấp 3 và ấp 4 với tổng số tiền 75 triệu đồng từ nguồn vốn vận động của Huyện Hội. Ngoài ra Hội còn phối hợp với các ban, ngành tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng thực hiện các phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được Hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021 cụ thể như: Vận động hội viên đóng góp quỹ “Đồng đội” ít nhất 200.000 đ/hội viên/năm; Mỗi Chi hội giới thiệu việc làm ít nhất 02 lao động trong nước, Hội Cựu chiến binh xã vận động ít nhất 01 Cựu chiến binh, Cựu quân nhân hoặc con, em Cựu chiến binh, Cựu quân nhân đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; Phát triển Hội viên mới trên 96% (Cựu chiến binh chưa vào Hội); Chuẩn bị tốt về nhân sự, Văn kiện Đại hội Cựu chiến binh lần thứ VII, thời gian Đại hội cấp xã dự kiến quý I.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tháp Mười đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong năm qua. Hội đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả và toàn diện các chương trình, nhiệm vụ công tác, nhất là trên lĩnh vực xây dựng, phát triển tổ chức hội. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển hội về chính trị, tư tưởng và tổ chức./.

Ngọc Nhu