Xuất bản thông tin

null Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười Tổng kết công tác Quốc phòng- Quân sự địa phương năm 2020

Sáng ngày 30/12/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương của huyện Tháp Mười được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt chế độ trực sn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc địa bàn, sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kết quả tuyển quân, tuyển sinh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng – quân sự địa phương của huyện. Kết quả đánh giá cuối năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Tháp Mười được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Mười, Phó chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã biểu dương những kết quả đã được được của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười năm 2020, đồng thời yêu cầu năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tập trung thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Xây dựng lực lượng đảm bảo quân số, vũ khí trang bị. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định. Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong lực lượng vũ trang huyện.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Tháp Mười biểu dương, khen thưởng/. 

Bt: Nguyễn Thu + Hình: Lê Tính