Xuất bản thông tin

null Hội nghị Tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 - triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2020 - triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021

Chiều ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 - triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đinh Minh Dũng đã đến dự, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý chủ trì.

Năm 2020 tình hình kinh tế của huyện có bước phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, 12/12 xã và huyện Tháp Mười đạt chuẩn Nông thôn mới, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,89%, tình hình an ninh trật tự ổn định.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện nhanh đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Tập trung nguồn lực và huy động xã hội hóa cho mục tiêu phát triển đô thị.Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, xây dựng mô hình du lịch đặc trưng của Tháp Mười. Cơ cấu lại mùa vụ sản xuất, thực hiện chuyển đổi sang các cây trồng, vật nuôi khác có tiềm năng, phù hợp với thổ nhưỡng của huyện và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường gắn với thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo huyện yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó chú trọng thực hiện 2 Nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Phát triển đô thị, chú trọng tiêu chí Môi trường, bảo hiểm y tế, thu nhập và trật tự xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mã vùng, cơ cấu lại mùa vụ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phong trào khởi nghiệp, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực.

Dịp này UBND huyện đã phát động các ngành, địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha