Xuất bản thông tin

null Các địa phương tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 2 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Các địa phương tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 2 năm 2021

Để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2021, hiện nay Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các xã, thị trấn trong huyện Tháp Mười đang tổ chức bình nghị lần 2 cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

Tại buổi bình nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Thông qua danh sách thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021. Bên cạnh đó, tại buổi bình nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã ,thị trấn cũng nêu một số chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự.

Qua bình nghị, nhằm giúp cho thanh niên và gia đình nắm rõ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi của thanh niên khi tham gia nghĩa vụ quân sự, từ đó chấp hành tốt các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ nếu trúng tuyển.

Bt: Nguyễn Thu