Xuất bản thông tin

null Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 07/01/2021, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm là cơ quan đại diện của Nhân dân, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức được 17 kỳ họp, ban hành 168 Nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có 90 Nghị quyết trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và có 78 Nghị quyết về công tác nhân sự. Triển khai 168 cuộc giám sát tại các địa phương, đơn vị. Tổ chức tiếp xúc với cử tri được 624 điểm, có trên 30.400 lượt người dự và đóng góp trên 4,500 lượt ý kiến, kiến nghị, đồng thời chuyển về huyện giải quyết 457 lượt ý kiến, kiến nghị. Số kiến nghị thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết hàng năm đạt từ 71 đến 90%, hiện năm 2020 còn tồn 23 ý kiến nghị đang được giải quyết theo lộ trình.

Nhìn chung, các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương. Trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đề ra kế hoạch và những giải pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của huyện cuối năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng, gấp 1,48 lần so năm 2015 đạt chỉ tiêu Nghị quyết, đến nay huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết trước 01 năm.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân phối hợp với  Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu với cấp ủy chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2020 được biểu dương khen thưởng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha