Xuất bản thông tin

null Tháp Mười kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT

Ngày 13 tháng 01 năm 2021 Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện Tháp Mười tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT ngày 19 tháng 10 năm 2020 phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục công tác cấp, quản lý Căn cước công dân.

Tại nơi đến, sau khi nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổ kiểm tra ghi nhận những mặt được như: Thành lập Tổ tiêp nhận thực hiện và Tổ tuyên truyền, vận động đăng ký, qua thời gian triển khai được đông đảo người dân đồng tình; giữa hai ngành Tư pháp, Công an có sự phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến Bộ phận Một cửa UBND cấp xã thực hiện hồ sơ.

Tại buổi kiểm tra, Tổ tiến hành hướng dẫn địa phương giải quyết các trường hợp khó khăn cụ thể đồng thời đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo công chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện hồ sơ./.

Minh Thuận