Xuất bản thông tin

null Hội nghị lần thứ 05 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị lần thứ 05 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy thị trấn Mỹ An, ngày 15/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị trấn Mỹ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những mặt đã đạt được, những mặt còn hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Đến dự Hội nghị có bà Đỗ Thị Hồng Chi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn, ông Phạm Phi Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn, đại diện Công an thị trấn, các Trưởng khóm, Tổ nhân dân tự quản tiêu biểu và các vị là Ủy viên UBMTTQVN thị trấn.

Hội nghị đã nghe thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Mỹ An năm 2020 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Qua đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện công tác an sinh xã hội; tình hình hoạt động và củng cố các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn; công tác đấu tranh, tuyên truyền phòng, chống tội phạm,…

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020./.

Trần Hải